fbpx

Klub "Dialog" - Arno Giese

  • Place: sala widowiskowa

Regionalne Centrum Kultury Klub "Dialog" i gość
ARNO GIESE
zapraszają
na spotkanie i promocję książki "Polskie Orły nad Renem"

polskie orly

Po zakończeniu II wojny światowej na terenie Niemiec znajdowała się 7-milionowa rzesza robotników przymusowych przesiedlonych tu w latach 1939-1945z krajów okupowanych oraz uwolnionych z hitlerowskich obozów jeńców wojennych i więźniów obozów koncentracyjnych.Znaczną jej część, bo około półtora miliona stanowili Polacy, przy czym nie zabrakło wśród nich zdemobilizowanych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Nie decydując się najczęściej z przyczyn politycznych na powrót do Polski wielu z nich znajdowało na przestrzeni kilkunastu miesięcy zatrudnienie w jednostkach technicznych i zaopatrzeniowych okupujących Niemcy armii Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Staraniem Oficyny Wydawniczej RYTM ukazało się pierwsze tak obszerne opracowanie poświęcone Polakom, którzy po zakończeniu II wojny światowej odbywali służbę w tego rodzaju jednostkach brytyjskiej Armii Renu stacjonując początkowo w mieście Haren nad rzeką Ems w Dolnej Saksonii.

Walory pracy podnoszą cytaty licznych dokumentów, obszerne fragmenty wspomnień oraz bogata ikonografia. W różnych miejscach pracy autor nie stroni od emocjonalnych dygresji o charakterze publicystycznym. Odnoszą się one do mających związek z tematyką pracy współczesnych przejawów życia politycznego w Polsce, zwłaszcza w kontekście relacji z mniejszością polską w Niemczech i własnej aktywności w tej płaszczyźnie. Zanim A. Giese przystąpił do omówienia zasadniczego tematu pracy znaczną jej część w postaci rozdziału II i III poświęcił różnorakim aspektom historii II wojny światowej koncentrując uwagę na różnych formach terroru i eksterminacji hitlerowskiego okupanta wobec narodu polskiego. Interesującym wtrętem są tu krótkie biografie "kobiet nazizmu". W rozdziale IV pomieścił przede wszystkim omówienie dziejów służby Polaków w Armii Stanów Zjednoczonych w Niemczech, która to zakończyła się definitywnie dopiero w 1993 r. Służbę w brytyjskiej Armii Renu Polacy zakończyli znacznie wcześniej, bo w 1971 r. I zarówno omówienie jej przebiegu, jak i form kultywowania po latach pamięci polskich żołnierzy z koszar w Hamm wypełnia rozdział V pracy. W centrum rozdziału VI obok biogramów polskich żołnierzy służących w jednostkach technicznych i zaopatrzeniowych okupujących Niemcy armii Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii znalazły się bogate materiały biograficzne wybitnego działacza polonijnego w Niemczech Tadeusza Sokołowskiego. Szczególną dramaturgią spośród bohaterów tego rozdziału wyróżniają się losy Stanisława Skwiry oraz Janusza Brochwicza-Lewińskiego "Gryfa".

Teatr Miejski, pl. Staszica 1
17 września 2014, godz. 18.00
sala kameralna, wstęp wolny

logo ue white

logo nfosigw white

bilet rck

logo kupbilecik

logo biletyna

write

Szukaj