fbpx

Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI W PILE

nfosigw dotacja

Tytuł przedsięwzięcia:

Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile

zgodnie z umową nr 291/2014/Wn-15/OA-TR-KU/D z dnia 23 maja 2014 r.

Zakres przedsięwzięcia:

Projekt złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmuje
termomodernizację budynku Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile

Efekt rzeczowy przedsięwzięcia
Liczba termomodernizowanych budynków: 1 szt.
Ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) o powierzchni: 4737 m2
Wymiana instalacji wewnętrznych (c.o.): 1 szt.
Wymiania okien o powierzchni: 288 m2
Wymiania drzwi o powierzchni: 27 m2

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia
Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla o 366 Mg/rok

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 285 973,98 zł
Koszty kwalifikowane: 979 835,80 zł
w tym:
dofinansowanie NFOŚiGW: 974 685,80 zł
środki własne: 311 288,18 zł

logo ue white

logo nfosigw white

bilet rck

logo kupbilecik

logo biletyna

write

Szukaj