fbpx

Cyfryzacja kina "Koral" Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

cyfryzacja header 

Cyfryzacja kina "Koral" Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

 

Dnia 7 listopada 2013 roku została podpisana umowa nr UDA-RPWP.06.02.03-30-001/13-00 (zmieniona aneksami) o dofinansowanie projektu pn. Cyfryzacja kina "Koral" Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat III Infrastruktura kina Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego dokonywane było w formie refundacji, w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu 412 296,00
Koszty kwalifikowane 258 900,00
w tym:
dofinansowanie UE 103 560,00
środki własne 155 340,00

Przedmiotem projektu było wyposażenie kina "Koral" Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w cyfrowy sprzęt kinowy oraz zestaw do projekcji 3D. Projekt polegał na zakupie, dostawie, instalacji wraz z zestrojeniem i przeszkoleniem w obsłudze następujących urządzeń: kinowego projektora cyfrowego, obiektywu, podestu sterującego, procesora wizyjnego, panelu kontrolnego wraz z oprogramowaniem, lampy ksenonowej, serwera kina cyfrowego, ekranu kinowego, zestawu do projekcji 3D, okularów do projekcji 3D. Ponadto w zakres projektu wchodził montaż, uruchomienie ww. urządzeń, prace adaptacyjne w kabinie operatorskiej.

Rezultatem projektu jest umożliwienie widzom kina "Koral" RCK – FE odbioru filmów wyświetlanych w technologii cyfrowej oraz 3D. Odbiorcami niniejszego projektu są przede wszystkim mieszkańcy Piły i powiatu pilskiego.

Realizacja projektu poprawiła dostępność do dóbr i usług kultury mieszkańcom Piły, powiatu pilskiego, odwiedzającym i turystom, przyczyniając się także do wzrostu atrakcyjności miasta. Społeczność tych obszarów będzie miała łatwiejszy dostęp do nowości kinowych oraz możliwość oglądania filmów w najwyższej jakości. Z oferty kina będą mogły korzystać różne grupy społeczne, również te zagrożone wykluczeniem. Projekt pozytywnie wpłynie na zacieśnienie więzi społecznych mieszkańców Piły i powiatu. Integracja odbywać się będzie m. in. poprzez organizowanie cykli filmowych trafiających w gusta różnych grup odbiorców, przeglądów i innych wydarzeń związanych ze sztuką filmową, a także zajęć edukacyjnych.

Przedsięwzięcie stanowi realizację Strategii Rozwoju Miasta Piły na lata 2005-2015. Realizację rzeczową projektu zakończono w marcu 2014 roku.

cyfryzacja footer

logo ue white

logo nfosigw white

bilet rck

logo kupbilecik

logo biletyna

write

Szukaj