fbpx

Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile

wrpo 2014

Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile
zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI

Dnia 1 sierpnia 2017 r. został podpisana umowa nr RPWP.04.04.01-30-0086/16-00 o dofinansowanie projektu „Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, i wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu 2 289 200,00
Koszty kwalifikowane 1 299 245,20
Dotacja UE 1 039 396,16
Środki własne gminy Piła 259 849,04

Obiekt Regionalnego Centrum Kultury - Teatr Miejski służy organizowaniu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Poprzez propagowanie szeroko rozumianej sztuki, placówka sprzyja rozwojowi zainteresowań, uwrażliwia na sztukę oraz zaspokaja potrzeby mieszkańców Piły i regionu w tym zakresie. Aby móc sprostać rosnącym wymaganiom swoich klientów placówka przechodzi proces modernizacji i standaryzacji. Poprzedni remont w tym zakresie był realizowany w latach 70-tych XX wieku. Obiekt nie został wówczas przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a zastosowane rozwiązania nie spełniają obecnie obowiązujących norm. Remont zakłada wykluczenie tych niedogodności, co na trwale zmieni komfort w korzystaniu z wydarzeń realizowanych w obiekcie Regionalnego Centrum Kultury – Teatru Miejskiego w Pile.

Zakres remontu, rewitalizacji i przebudowy obiektu obejmuje:

 • remont holi głównych wraz z ciągami komunikacyjnymi,
 • remont Sali Kameralnej,
 • zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych,
 • zainstalowanie systemu wentylacyjnego, klimatyzacyjnego w holach,
 • renowacja i wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
 • wymiana oświetlenia,
 • zainstalowanie systemu do ekspozycji,
 • remont pomieszczeń szatni oraz galerii,
 • remont toalet.

Cele i rezultaty inwestycji:

 • dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie i poprawa standardów użytkowych i estetycznych wewnątrz obiektu,
 • poprawa atrakcyjności i wizerunku placówki,
 • zwiększenie liczby uczestników w wydarzeniach organizowanych wewnątrz obiektu,
 • poprawa dostępności,
 • dostosowanie do obecnie obowiązujących standardów.

Zakończenie inwestycji oraz jej rozliczenie zaplanowano na III kwartał 2017 roku. Projekt jest jednym z przedsięwzięć ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

logo ue white

logo nfosigw white

bilet rck

logo kupbilecik

logo biletyna

write

Szukaj